Özler Tarım TR

Dicle Üni.Ziraat Fakültesi öğrencilerini İşletmelerimizde Ağırladık

Dicle üniversitesi ziraat fakültesi bahçe bitkileri ve bitki koruma bölümü Dr. Öğr. üyesi Zafer AKTÜRK ve
öğrencilerini İşletmelerimizde ağırladık teknik bilgi paylaşımında bulunduk..