Değişen zaman ve şartlar, artık çeşitlerin vahşi bir üretimini ve bu şekilde değerinin erozyona uğramasını önlemek amacı ile lisanslanmasını, ve üretiminin kısıtlanmasını gerektirmektedir. Bu yüzden, yatırımı bir miktar pahalandırsa dahi, 3-5 sene sonra ürünler çıktığında sürprizler ile karşılaşılmaması, ve üretilen ürünün değerinin daha uzun muhafaza edilmesi  açısından Özler Tarım getirdiği tüm çeşitleri lisanslı, korumalı, ve sınırlı üretim amacı ile piyasaya verecektir. Bu şekilde, hem ıslahçı haklarının, hem de üreticinin karlılığının korunması hedeflenmiştir.