ÖZLER KALİTE ANLAYIŞI

Tüm canlıların yaşamlarını ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme temel gereksinimlerin başında gelmektedir. Bu gereksinimin karşılanması açısından güvenli gıda tüketimi bir zorunluluktur. Tüketicilerin sağlık ve kalite beklentilerinin karşılanabilmesi için, üretimden tüketime tüm gerekliliklerin yerine getirilebilmesiyle sağlanabilen “güvenli gıda” ve buna yönelik uygulamalar olan “gıda güvenliği” günümüzde uluslararası platformda benimsenen kesin bir stratejidir. Halen bu konudaki gereksinimin önemi gelişmiş ülkelerde “tarladan-çatala gıda güvenliği” ifadesiyle sloganlaştırılmış ve tüm dünyada benimsenmesi önerilen bir üretim politikası olarak kabul edilir

Hammaddeden tüketim evresine kadar tüm uygulama ve işlemlerdeki uygunluk durum ve değerlerinin sağlanması ilkesini karşılayan gereklilikler ifadesi “Kalite Güvenliği” olarak tanımlanmaktadır. Kalite güvenliğinin gereklilikleri karşılama için “İyi Üretim Teknikleri (GMP)” HACCP sisteminin kurulması ve tamamlanması uygulamada gıda ürünü kalitesinin bir göstergesi olarak birçok belirleyici parametrenin baz alınması olası risklerin önceden belirlenerek tehlikelerin önlenmesi şeklinde yapılmaktadır. Ancak değişik normların uygulanması ve ürünlerin farklı karakteristikleri gibi ayrıcalıklar, bazı temel stratejilerin geliştirilmesi zorunluluğunu getirmiştir.

Üretimde depolamada, pazarlamada esas alınacak ürün güvenliğini garantileyen güncel uygulamalar olarak bu stratejilerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Gıda güvenliğinin yönetimi doğrultusunda, geleceğe yönelik çalışmalar, uygulama alanında temel olup HACCP sistemi tekniğinin uygulamasını yalnızca başlatmak değil, sürdürülebilirliği sağlayarak başarıyı ve sürekliliği yakalamak esastır.
1982 yılında kurulan Özler Tarım, kısa zamanda bölgede adından söz ettirmiş ve günümüzde de Türkiye’nin en büyük narenciye ihracatçısı olmayı başarmıştır.
Firmamızın başarısının en büyük nedeni, meyve marketlere ulaşıncaya kadar, her aşamada Kalite ve Gıda güvenliğini ön planda tutarak Müşteri memnuniyetini esas almış olmasıdır.
Bu kapsamda firmamızın Partner Üreticisi Baler Ziraat İşletmeleri, modern tarım tekniklerini eksiksiz uygulamakta ve tarımda teknolojiyi yakından takip etmektedir. Tarımda Avrupa Standardı olan GLOBALGAP sertifikasına sahip olup, bu sertifikanın gereklerini eksiksiz yerine getirmektedir. Çukurova bölgesinde 8.000 dekar narenciye ve Ulukışla’da 6.500 dekar elma bahçesine sahiptir.
Kendi kategorisinde gıda güvenliği ile ilgili uluslararası sertifikaları alan ilk firma olarak, bu konuya gösterdiğimiz hassasiyeti kanıtlamış bulunmaktayız. Mevcut sertifikalarımız
GlobalGap, ITU,Grasp, BRC(British Retail Consorcium) ,FSSC 22000, Sedex.
Tüm ürünlerimizin izlenebilirliği mevcuttur.
Tüketici ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için, Partner Üreticimiz Baler Ziraat tarafından, yeni narenciye çeşitleri yetiştiriciliğine başlanmıştır. Bunlar; daha geç döneme kadar dayanabilen meyveler veya raf ömrü yüksek meyveler olabilmektedir. Aynı zamanda daha değişik tatlar içeren narenciye çeşitleri de mevcuttur.
Meyve sebzeleri ilk evresinden itibaren her aşaması (sulama, ilaçlama, gübreleme, kesim vb) ziraat ve kimya mühendislerimizin kontrolündeki anlaşmalı çiftliklerimizden tedarik etmekte, Avrupa standartları dışındaki hiçbir kimyasalın kullanılmasına müsaade edilmemekte, işleme, paketleme ve soğuk hava tesislerinde en son teknolojiyi kullanarak maksimum hijyen sağlanmaktadır.
Firmamız bünyesindeki modern tahlil laboratuvarlarında işlenecek ve işlenen ürünlerin sürekli fiziksel, kimyasal ve biyolojik kontrolleri yapılmakta kontrolleri olumlu bulunan ürünler firmamızın kontrolündeki araçlarla son kullanıcıya ulaştırılmaktadır.

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Gıda Güvenliğini, şirketimizin her noktasına entegre etmek ve Sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerin kalitesini müşterilerimizi memnun edecek şekilde, Müstahsil ve çalışanlarımızla ortak kalite bilinci oluşturmak hedefimizdir.

Kalitemizi ve sistemlerimizi belgelendirmek için uygulamakta olduğumuz BRC, Globalgap, Grasp, Sedex gibi standartların gerekliliklerine uygulamak için, Tüm yasa ve mevzuatları takip ediyoruz.

Ürün ve hizmet gerçekleştirme sırasında ya da sonucunda ortaya çıkacak tehlikelerden ilgili tüm tarafların sağlığını ve güvenliğini sağlayacak çalışma koşullarını ve tedbirlerini oluşturuyoruz.

Gıda yönetim sisteminin uygulanmasının neler kazandıracağı bilinci ile Kirliliği kaynağında önleyerek, doğal kaynakların verimli kullanılması, müşteri beklentilerini de göz önünde tutup insan sağlığına en az zarar, en üst düzeyde fayda sağlamak üzere, güvenli ve kaliteli gıda üretimi yapmaktayız.

Değişen pazar ve tüketici ihtiyaçlarına göre sürekli olarak çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın gelişimini sağlayarak ürün tercihini ve tüketici bağlılığını artırarak, Her zaman yenilikçi, sosyal sorumluluğumuzun bilincinde, Dünyadaki ÖNCÜ yaş sebze ve meyve şirketi olmaktır.

KALİTE STANDARTLARI VE SERTİFİKALAR

BRC GLOBAL GIDA STANDARDI (British Retail Consortium)

İlk olarak 1998 yılında İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) tarafından BRC Gıda Teknik Standardı olarak yayınlanmıştır. Standard, dünya çapında gıda tedarikçileri tarafından özellikle de İngiltere perakendecilerine ürün sağlayan kuruluşlar tarafından benimsenmektedir.
BRC Global Gıda Standardı ürüne veya menşei ülkesine bakmaksızın İngiliz perakendecilere gıda ürünü tedarik eden satıcılar için tasarlanmıştır. Standarda göre belgelendirme üreticilerin, marka sahiplerinin ve perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurken nihai olarak da tüketicinin koruyucusu olur.

Standart özellikle; işletmede HACCP sisteminin kurulumunu ve devamlılığının sağlanmasını, dokümante edilmiş ve etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve fabrika çevre standartlarının, ürünlerin, proseslerin ve personelin etkin bir şekilde kontrol edilmesini şart koşmaktadır.

Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda üreticileri altı temel kriteri yönetim sistemlerine adapte etmelidirler.
Bunlar;
•             HACCP Sistemi
•             Kalite Yönetim Sistemi
•             İşletme(fabrika) Çevre Standartları
•             Ürün Kontrolü
•             Proses Kontrolü
•             Personel Yeterliliği ve Hijyeni Egitimi

HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ 

Tüketime sunulan her gıda ürününün ancak çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin insan sağlığı açısından yalnız başına tam bir  güvence sağlamadığını bilmek gerekir. Bu sebeple tüm işlem  aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metoda ihtiyaç duyulmaktadır.
İşte, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points) kavramı bu ihtiyaca sistematik ve mantıksal bir yaklaşım getiren bir sistemdir.(HACCP belgesi)

HACCP, risklerin belirlenmesi ve ilgili önlemlerin alınması için sistematik bir yaklaşımdır. Diğer yönetim sistemleriyle birlikte de uygulanabilir. TS 13001 Standardı, uluslararası kabul görmüş HACCP prensiplerine dayalıdır. TS 13001 Standardı, yönetim, HACCP sistemi ve iyi üretim uygulamaları (GMP) olmak üzere üç ana unsurdan oluşan bir HACCP yönetim sistemi kurallarını kapsar.

İlk olarak 1959-1960 da NASA Tarafından Astronotlar için güvenli gıda üretmek amacıyla ortaya çıkan HACCP’in  daha sonra 1963 yılında  Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve CAC (Codecs Allimentarius Commısıon)  tarafından prensipleri yayınlanmıştır. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) güvenli bir gıda yönetim sisteminin gerekliliklerini tanımlayan bir yaklaşımdır.
HACCP sistemi kuruluşların, gıda güvenliğini etkileyen tehlikelerin analizine ; gıda üretim sürecinde kritik kontrol noktalarında kritik kontrol limitlerinin sistematik olarak tanımlanması ve uygulanmasına odaklanmalarını sağlamaktadır.

HACCP 7 ilke ve 12 uygulama aşaması  çerçevesinde inşa edilmiştir:
1- Tehlike analizinin yapılması,
2- Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi,
3- Kritik limitlerin oluşturulması,
4- Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması,
5- Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması,
6- Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması,
7- Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dökümantasyon sisteminin oluşturulması.

FSSC 22000

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem Sertifikası, kuruluşunuzun gıda güvenliği sorumluluklarını etkin bir şekilde yönetmek için bir çerçeve sağlar. FSSC 22000, Global Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından tamamen tanınmaktadır ve mevcut ISO Standartlarına dayanmaktadır. Şirketinizin, müşterilerinizin ve tüketicilerinizin gereksinimlerini karşılayan sağlam bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine sahip olduğunu gösterir.

Sedex

Smeta Küresel tedarik zincirinde sorumlu ve etik iş uygulamaları iyileştirme süreçleri için adanmış kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Sedex tedarik zincirinde olan kuruluşların etik ticaret konusunda gelişmesini hedefleyen bir ticaret topluluğudur.

GLOBALGAP

Hızla artan dünya nüfusu, değişen beslenme alışkanlıkları ve besin ihtiyaçları, ekolojik dengedeki olumsuz değişiklikler, yeni tarımsal teknikler ve tarım ürünlerinin işlenerek tüketime hazır hale getirilmesinde artarak çeşitlenen yöntemler, insan sağlığına zararsız gıdaların temininde bazı sorunları da birlikte getirmiştir. Bununla birlikte, özellikle son yıllarda tüketici bilincinin giderek artmasıyla gıda pazarında güvenli olduğu garanti edilebilen ürünler daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Gıda güvenliği, gıda maddelerindeki doğal olmayan bileşenlerin olmaması, zararsız veya kabul edilebilir seviyelerde bulunması ve gıda hijyeninin sağlanması anlamına geldiği gibi, gıdaların üretimi aşamasında işletmelerin çevre ile ilişkisi, toplum sağlığı ve refahı ile de doğrudan ilintilidir. Perakendeciler müşterilerine sundukları ürünün güvenli olduğunu ve sürdürülebilirlik prensibine bağlı kalınarak üretildiğini garanti etmek amacıyla bir araya gelerek GAP (Good Agricultural Practices – İyi Tarım Uygulamaları) kavramını ortaya sürmüşlerdir. 1997 yılında Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu (EUREP – Euro-Retailer Produce Working Group)’un kar amacı gütmeyen bir girişimi olarak başlatılan EUREPGAP (yeni adıyla GLOBALGAP), EUREPGAP Teknik ve Standartlar Komitesi tarafından GAP’ın geliştirilen şartlarına göre tarladan sofraya tarımsal ürünlerin güvenliğini sağlama, gıda kalitesini yükseltme amacı gütmektedir.

Öncelikle yaş meyve ve sebzelerin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatında bir ön şart halini alan GLOBALGAP belgesi, Avrupa Birliği (AB) perakendecilerinin tüketicisine sağladığı bir ürün izleme güvencesidir. Tüketici raftan aldığı herhangi bir gıdanın gıda hijyeni açısından güvenlik riski taşımadığı ve çevre ile dost uygulamalar yoluyla üretildiği konusunda taahhüt verilmesini istemektedir. AB’ye ihracat yapmak isteyen üretici ve/veya ihracatçı, ürününün bu taahhütleri yerine getirdiğini perakendeci aracılığı ile tüketiciye ispat etmek durumunda kalmaktadır. Bunun sonucu olarak ilgili taahhütlerin karşılandığını gösteren ve üçüncü taraf bağımsız kuruluşlarca verilen GLOBALGAP Belgesi kavramı ortaya çıkmıştır. GLOBALGAP Belgesi üretici ve/veya ihracatçının ürününü AB pazarına ulaştırmasında bir pasaport görevi görmektedir.

Ülkemizde hızla yerleşmeye başlayan bu anlayıştan ötürü bazı büyük perakendeciler, müşterilerine sundukları ürünlerin güvenilirliğinin bir kanıtı olarak üreticilerden/tedarikçilerinden GLOBALGAP belgeli ürün talep etmeye başlamışlardır.

GLOBALGAP standartları, tüketicinin talep ettiği asgari güvenlik şartlarını tanımlayan standartlardır. Tüketiciler, satın aldıkları gıdaların;

·        Mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal açıdan zararlı olmadığından,
·        Üretimleri esnasında çevreye ve doğal dengeye zarar verilmediğinden,
·        Yasal şartlara uygun olarak üretildiğinden ve
·        Üretimde görev alan kişilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığından emin olmak istemektedirler.

Tarım sektöründe bir kalite sistemi olarak da değerlendirilen GLOBALGAP, tarladaki üretime odaklanan, entegre tarım prensiplerini benimseyen, gıda güvenliği ve kalite açısından HACCP ve ISO 9001; çevre yönetimi açısından ISO 14001 ve iş sağlığı ve güvenliği açısından OHSAS 18001 standartları ile de paralellik gösteren bir sistemdir. Bununla birlikte, Zararlılarla Entegre Mücadele (Integrated Pest Management) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği (Integrated Crop Management) yöntemlerinin izlenmesini öngörmektedir.

GRASP

GLOBALG.AP Sosyal Uygulama Risk Değerlendirmesi anlamına gelir. GRASP, çiftlikteki sosyal uygulamaları değerlendirmek için tasarlanmış gönüllü kullanıma hazır bir modüldür. İhtiyaçlar kataloğu, çalışanların sağlığı, güvenliği ve refahının belirli yönlerini ele alan 11 standart gereksinim ve bir ek KYS gereksiniminden oluşur. GRASP, GLOBALG.AP Sertifikasyonunuzun sosyal standartlarını genişletmek için tasarlanmıştır.